ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ, ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Το MYKONOS RUNNING FESTIVAL θα είναι για όλους τους συμμετέχοντες μία πολυήμερη εμπειρία

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Βασικός άξονας ο αθλητισμός και η συμμετοχή σε κάποιον από τους δρόμους του αγωνιστικού προγράμματος

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Παράλληλη συμμετοχή σε περιβαλλοντικές δράσεις, πολιτισμικά δρώμενα και κοινωνικές εκδηλώσεις